תוצאות חיפוש

למידה מבוססת רק לא ידע

התכנית מציעה תהליך חשיבה ויצירה שמטרתו לבנות הוראה ייחודית לבית הספר המבוססת על עולמות העניין והנטייה הטבעית של המורים, מתוך הבנה של אוכלוסיית התלמידים.

רדיפת הנביא במקרא

קורס העשרה סמסטריאלי לתלמידי תיכון במגמות המקרא ומדעי הרוח. למידת טקסטים מקראיים וחוץ־מקראיים, מורכבים ומאתגרים, באופן המפתח יצירתיות, יכולות אנליטיות וקוגניטיביות, ומחזק את כוח השיפוט והביקורת.

ספרות מופת

הכשרת מורי החטיבה העליונה להוראת תוכנית המקנה ידע נרחב ומעמיק בתחומי ההומניסטיקה הספרותית־היסטורית. פיתוח אוריינות ספרותית ויכולת פרשנות תוך פריסת מניפה רב תקופתית של מיטב היצירות מיוון העתיקה עד לתקופתינו.

כותבים כדי לחשוב

התוכנית מכשירה מורים לפתח בקרב התלמידים מיומנויות מסוג לומד עצמאי ולמידת עמיתים על בסיס מקורות טקסטואליים ממגוון סוגות.

מאי נוחות לאי של נוחות

התוכנית מקנה כלים לפיתוח חוסן רגשי בקרב הצוות החינוכי, מעשירה את המשתלמים ברקע ביולוגי ופילוסופי על קשיים ומתרגלת התמודדות מתוך הבנת מנגנונים אלה.
דילוג לתוכן