תוצאות חיפוש

למידה מבוססת רק לא ידע

התכנית מציעה תהליך חשיבה ויצירה שמטרתו לבנות הוראה ייחודית לבית הספר המבוססת על עולמות העניין והנטייה הטבעית של המורים, מתוך הבנה של אוכלוסיית התלמידים.

הדרכה על אתר יישומטיקה

הדרכה על אתר יישומטיקה הכולל ישומונים וכלים מתוקשבים להוראת כלהנושאים במתמטיקה על פי תוכנית הלימודים. אפשרות לליווי פעיל לאורך שנת הלימודים על מנת לקדם שימוש יעיל ורציף בתוכן המוצע.

מצוינות 2000 מדעים

מיטב חומרי הלימוד והמרצים מציבים אתגר חינוכי מעמיק לקבוצת התלמידים המובילה בשכבה ולמוריה, מתוך מגמה לקדם תרבות של מצוינות בית ספרית במדעים. בליווי מערך תומך של רכזי שטח מסורים המלוים אישית את המורים.

מצוינות 2000 מתמטיקה

מיטב חומרי הלימוד והמרצים מציבים אתגר חינוכי מעמיק לקבוצת התלמידים המובילה בשכבה ולמוריה, מתוך מגמה לקדם תרבות של מצוינות בית ספרית במתמטיקה. בליווי מערך תומך של רכזי שטח מסורים המלוים אישית את המורים.

בדיוק - חידונים ארציים במתמטיקה ובמדעים

חוויה תחרותית ויוצאת דופן לתלמידים מצטיינים במתמטיקה. חידונים בודדים או סדרת חידונים וירטואליים לפי שכבות גיל. פעילות מרתקת ומיוחדת לפיתוח אוריינות מתמטית ואסטרגיות לפתרון בעיות.

כותבים כדי לחשוב

התוכנית מכשירה מורים לפתח בקרב התלמידים מיומנויות מסוג לומד עצמאי ולמידת עמיתים על בסיס מקורות טקסטואליים ממגוון סוגות.

על מה דע פיזיקה לחט"ב

השתלמות למורי מו"ט ומערכי שיעור. תכנים איכותיים ללימוד מהנה ואפקטיבי של כל הנושאים בתכ"ל. מעבר להקפדה על התוכן המדעי, דגש על הקניה מפורשת של מיומנויות למידה ומיומנויות מדעיות וכלים לתרגול ולבחינת הטמעתן.

אתר מדע ומעבר

מפגשי ההדרכה מקנים גישה חופשית לאתר מדע ומעבר - הבית החדש למורי המדעים. ממשק ידידותי במיוחד למאגר מעודכן ורענן של מגוון חומרים מבית היוצר שלנו: פעילויות בודדות ושיעורים שלמים, מצגות למורה, דפים לתלמיד ועוד.

אנרגיה וחשמל

חומרי לימוד והכשרת מורים. תוכנית לימוד רחבה ומעמיקה בנושא חשמל בדגש על ההיבט הסביבתי. התוכנית מותאמת להשתלמות למורי מדעים וקיימות וכוללת תכנים מגוונים: פעילויות, ניסויים, תחרויות וירטואליות ועוד.

פלסטיק בסביבה

תחרות ארצית, שנתית, רב שלבית, בין בתי ספר וכיתות בנושא פסולת פלסטיק. בתחרות אירוע פתיחה וירטואלי מיוחד, שלבי חקר תחרותיים וחווייתיים ואירוע סיום חגיגי בהשתתפות עשרת הקבוצות שיעפילו לגמר.

מאי נוחות לאי של נוחות

התוכנית מקנה כלים לפיתוח חוסן רגשי בקרב הצוות החינוכי, מעשירה את המשתלמים ברקע ביולוגי ופילוסופי על קשיים ומתרגלת התמודדות מתוך הבנת מנגנונים אלה.

לחשוב מדע

הדרכת מורים לטיפוח הסקרנות והיצירתיות ולפיתוח חשיבה מדעית וביקורתית של תלמידים. ההכשרה כוללת סדנאות ושיעורי הדגמה של המרצה לתלמידים בכיתות בהן מלמדים המורים המשתתפים בהשתלמות.

ליווי תהליך חקר

קהילת מורים המובילים תהליכי חקר, המאפשרת הפריה הדדית ושיתוף. ההכשרה מציעה למורים כלים וליווי פדגוגי בשלבי התכנון ועריכת הניסויים, העיבוד והצגת הנתונים, הדיון והסקת המסקנות ובשלב כתיבת והצגת התהליך.
דילוג לתוכן