תוצאות חיפוש

למידה מבוססת רק לא ידע

התכנית מציעה תהליך חשיבה ויצירה שמטרתו לבנות הוראה ייחודית לבית הספר המבוססת על עולמות העניין והנטייה הטבעית של המורים, מתוך הבנה של אוכלוסיית התלמידים.

מצוינות 2000 מדעים

מיטב חומרי הלימוד והמרצים מציבים אתגר חינוכי מעמיק לקבוצת התלמידים המובילה בשכבה ולמוריה, מתוך מגמה לקדם תרבות של מצוינות בית ספרית במדעים. בליווי מערך תומך של רכזי שטח מסורים המלוים אישית את המורים.

מצוינות 2000 מתמטיקה

מיטב חומרי הלימוד והמרצים מציבים אתגר חינוכי מעמיק לקבוצת התלמידים המובילה בשכבה ולמוריה, מתוך מגמה לקדם תרבות של מצוינות בית ספרית במתמטיקה. בליווי מערך תומך של רכזי שטח מסורים המלוים אישית את המורים.

כותבים כדי לחשוב

התוכנית מכשירה מורים לפתח בקרב התלמידים מיומנויות מסוג לומד עצמאי ולמידת עמיתים על בסיס מקורות טקסטואליים ממגוון סוגות.

מאי נוחות לאי של נוחות

התוכנית מקנה כלים לפיתוח חוסן רגשי בקרב הצוות החינוכי, מעשירה את המשתלמים ברקע ביולוגי ופילוסופי על קשיים ומתרגלת התמודדות מתוך הבנת מנגנונים אלה.

לחשוב מדע

הדרכת מורים לטיפוח הסקרנות והיצירתיות ולפיתוח חשיבה מדעית וביקורתית של תלמידים. ההכשרה כוללת סדנאות ושיעורי הדגמה של המרצה לתלמידים בכיתות בהן מלמדים המורים המשתתפים בהשתלמות.

ליווי תהליך חקר

קהילת מורים המובילים תהליכי חקר, המאפשרת הפריה הדדית ושיתוף. ההכשרה מציעה למורים כלים וליווי פדגוגי בשלבי התכנון ועריכת הניסויים, העיבוד והצגת הנתונים, הדיון והסקת המסקנות ובשלב כתיבת והצגת התהליך.
דילוג לתוכן