תוצאות חיפוש

מתמטיקה בחלל

התוכנית מכשירה ומתרגלת מורים למתמטיקה בהוראת מתמטיקה יישומית, תוך שימוש בבעיות מסקרנות מתחום החלל והאסטרונומיה. התוכנית מיועדת לתלמידים ומורים המלמדים בהקבצות הגבוהות.

כותבים כדי לחשוב

התוכנית מכשירה מורים לפתח בקרב התלמידים מיומנויות מסוג לומד עצמאי ולמידת עמיתים על בסיס מקורות טקסטואליים ממגוון סוגות.

שינוי אקלים - סדנת כלים פדגוגיים לכלל המורים

השתלמות מורים קצרה והכוללת התנסויות מהנות, ניסויים, סימולציות וחקר. ההשתלמות מהווה הכנה לפעילות כיתתית המזמנת מספר מסלולים לפיתוח מיומנויות חקר, הפחתת חרדות ושינוי הרגלים בהקשר לשינוי האקלים.
דילוג לתוכן