תוכניות חינוכיות

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

תוכניות הגפ"ן שלנו

אנו שמחים להציג בפניכם את מאגר תוכניות גפ”ן שפותחו במיוחד עבורכם במרכז הישראלי למצויונות בחינוך. 
נשמח להתאים את התוכניות שיתאימו בדיוק לצרכים של בית הספר שלך.

אנרגיה מבטיחה ומקיימת

תחרות רב שלבית בהובלת מורי המדעים או הגיאוגרפיה. למידה אחרת ומגבשת, מבוססת פרויקט PBL. שלבי התחרות כוללים חידונים, משימות קהילתיות, משימות חקר ואירוע גמר חגיגי. תהליך שנתי הכולל הכנת מורים לפני כל שלב.

חידונים במתמטיקה

חוויה תחרותית ויוצאת דופן לתלמידים מצטיינים במתמטיקה. חידונים בודדים או סדרת חידונים וירטואליים לפי שכבות גיל. פעילות מרתקת ומיוחדת לפיתוח אוריינות מתמטית ואסטרגיות לפתרון בעיות.

כותבים כדי לחשוב

התוכנית מכשירה מורים לפתח בקרב התלמידים מיומנויות מסוג לומד עצמאי ולמידת עמיתים על בסיס מקורות טקסטואליים ממגוון סוגות.

לחשוב מדע

הדרכת מורים לטיפוח הסקרנות והיצירתיות ולפיתוח חשיבה מדעית וביקורתית של תלמידים. ההכשרה כוללת סדנאות ושיעורי הדגמה של המרצה לתלמידים בכיתות בהן מלמדים המורים המשתתפים בהשתלמות.

ליווי תהליך חקר

קהילת מורים המובילים תהליכי חקר, המאפשרת הפריה הדדית ושיתוף. ההכשרה מציעה למורים כלים וליווי פדגוגי בשלבי התכנון ועריכת הניסויים, העיבוד והצגת הנתונים, הדיון והסקת המסקנות ובשלב כתיבת והצגת התהליך.

למידה מבוססת רק לא ידע

התכנית מציעה תהליך חשיבה ויצירה שמטרתו לבנות הוראה ייחודית לבית הספר המבוססת על עולמות העניין והנטייה הטבעית של המורים, מתוך הבנה של אוכלוסיית התלמידים.