בדיוק - חידונים ארציים במתמטיקה ובמדעים

מה כוללת התוכנית?

פעילות לימודית תחרותית ואינטראקטיבית בית ספרית  לפיתוח אוריינות מתמטית ומדעית.
הפעילות מבוססת על תוכן ליבה ומטרתה לעודד מצויינות בקרב התלמידים.

מספר התוכנית: 11882

תת סל: מענים לאוכלוסיות במיקוד - מחוננים ומצטיינים

מה מציעה התוכנית?

התוכנית מציעה מפגש וירטואלי תחרותי חד פעמי מול בתי ספר שונים, חוצה מגזרים.
המפגש אינו מצריך הכנה מראש.

מטרות התוכנית

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן