לחשוב מדע

מה כוללת התוכנית?

הכשרת מורי מדעים לפיתוח חשיבה מסדר גבוה וסקרנות בקרב תלמידים ברוח מצוינות 2000. ניתן לשלב בהכשרת המורים סדנאות הכוללות הדגמה של שיעור בכיתה על ידי המרצה ודיון על ההיבטים הפדגוגיים של השיעור לאחר ההדגמה.

מספר התוכנית: 11771

תת סל: מענים פדגוגיים - תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

מה מציעה התוכנית?

  1. השתלמות בית ספרית בת 30 שעות הכוללת 8 מפגשים פרונטליים.
  2. 5 שעות ליווי פרטני בזום או:
  3. ליווי פרטני הכולל 8 שעות ליווי מקוונות ושני מפגשים פרונטליים
  4. מודלינג: העברת שיעור לדוגמה על ידי מנחה מיומן מטעם המרכז הישראלי ורפלקציה עם הסגל החינוכי.
  5. 2 מפגשי מודלינג באותו יום.

* ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.
* ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.

מטרות התוכנית

- התלמיד כמדען צעיר: חשיבה מדעית אינה נחלתם של מדענים מבוגרים, אלא של כל אדם, וגם של תלמיד צעירים, גם אם לא יעסקו במדע כאנשים בוגרים.
- טיפוח חשיבה ויצירת תחושת מסוּגָלוּת עצמית: התלמידים פותרים חידות ותעלומות על-ידי חקר מדעי, ובסיומו הם מגלים את חוקי הטבע. תהליכי החקירה והגילוי הן חוויות קוגניטיבית, אך גם רִגשיוֹת רבּוֹת-עוצמה.

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן