ליווי תהליך חקר

מה כוללת התוכנית?

השתלמות במתכונת קהילת מורים לומדת, כולל התנסות וליווי בשטח למורי מדעים המובילים תהליך חקר כיתתי. תוכנית מובנית המתרכזת בכלים להקנייה מפורשת של מיומנויות החקר לתלמידים, בכל אחד משלבי תהליך החקר. ליווי המורים מתבצע לכל אורך התהליך כולל צפיה בשיעורים ומשוב למורים.

מספר התוכנית: 11725

תת סל: מענים פדגוגיים - תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

מה מציעה התוכנית?

  1. תוכנית מלאה בקהילה הכוללת 10 מפגשי ליווי והדרכה
  2. קהילת מורים 30 שעות: 22 שעות למידה מרחוק ו 8 שעות סדנה פרונטלית.
  3. ליווי פרטני הכולל 8 שעות ליווי מקוונות ושני מפגשים פרונטליים
  4. מודלינג: העברת שיעור לדוגמה על ידי מנחה מיומן מטעם המרכז הישראלי ורפלקציה עם הסגל החינוכי

* ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.
* ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.

מטרות התוכנית

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן