למידה מבוססת רק לא ידע

מה כוללת התוכנית?

הגדרת מהות תפקידו של המורה משתנה:
המורה הופך ממקור הידע למנחה תהליכי חשיבה ובנייה. התכנית מציעה תהליך חשיבה ויצירה שמטרתו לבנות תכנית להוראה ייחודית לבית הספר המבוססת על עולמות העניין והנטייה הטבעית של המורים בבית הספר, מתוך הבנה של אוכלוסיית התלמידים.
התכנית מציעה מגוון של מיומנויות כמתודה להקניה עבור הצוות החינוכי וליישום בכיתות בשלב ההמשך, בנייה ופיתוח של תכנית הוראה ייחודית לבית הספר המבוססת על עולמות העניין והנטייה הטבעית של המורים בבית הספר, מתוך הבנה של אוכלוסיית התלמידים.

מספר תוכנית: 12442

תת סל: מנהיגות חינוכית: מומחה תוכן - פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

מה מציעה התוכנית?
* תוכנית שלמה: 4 מתודות + 5 מפגשי הטמעה נוספים
* מודולות להקניית מיומנויות להוראה חדשנית, אחרת וחוייתית:
1. סדנה פרונטלית להקניית המתודה
2. סדנת בניית יחידות בזום למשך שעתיים
3. צפייה ושיחת משוב

* ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.

מטרות התוכנית

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן