מאי נוחות לאי של נוחות

מה כוללת התוכנית?

התוכנית מיועדת למורים. מטרת התוכנית היא פיתוח חוסן נפשי של המורים בהתמודדות עם קשיים בחיים ובכיתה. התוכנית מעשירה את המשתלמים בידע תיאורטי על הביולוגיה והפילוסופיה, מנגנוני ההגנה והתגובות במצבי קושי.
משתתפי התוכנית מתרגלים התמודדות עם קושי מתוך הבנת המנגנונים האלו.

מספר התוכנית: 11790

תתי סלים: מענים פדגוגיים - מענים רגשיים וטיפוליים | מנהיגות חינוכית - קידום חוסן ורווחה נפשית

מה מציעה התוכנית?
השתלמות פרונטלית בית ספרית בת 30 שעות בנושא התמודדות עם קשיים.
ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.

מטרות התוכנית

- לקדם רווחה נפשית וחוסן למורים ולתלמידים.
- להתמודד טוב יותר עם אתגרי החיים וקשיים
- לפתח יכולת בחירה בתגובות מיומנות יותר במצבי קושי מגוונים.

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן