מורשת יוון הקלאסית

מה כוללת התוכנית?

השתלמות ברמה אקדמית גבוהה המיועדת למורים המבקשים לשלב תכנים אלה בתוכנית הלימודים. המורשת הקלאסית היא אבן היסוד של התרבות המערבית. לאורך כל ההיסטוריה שימשו הכתבים היוונים כעמודי התווך של החינוך. גם בישראל תפסו לימודי תרבות יוון מקום נרחב שהלך והתמעט. רפורמת גפ"ן מאפשרת להשיב את הטקסטים הקלאסיים לבית הספר. התוכנית מבקשת להקנות למורים ידיעות יסודיות במורשת יוון הקלאסית. היא מתקדמת מן המוקדם אל המאוחר ועוסקת במגוון נושאים: הולדת ההיסטוריה, המיתולוגיה והדת, טרגדיה קומדיה וסאטירה, פלישות הפרסים והשבת החירות, פילוסופיה ורטוריקה, אתונה וספרטה, יצירות מופת באמנות, מיטב השירה הלירית, אלכסנדר הגדול ועוד.

מספר התוכנית: 14633

תת סל: מענים פדגוגיים - תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח

מה כוללת התוכנית?
השתלמות בית ספרית בת 30 שעות פרונטליות/ מקוונות.

  • ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.
  • ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.

 

מטרות התוכנית

- הקניה למורים ולאחר מכן לתלמידים ידיעות יסודיות במורשת יוון הקלאסית.

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן