משבר האקלים

מה כוללת התוכנית?

השתלמות מורים קצרה כהכנה לפעילות כיתתית המזמנת פיתוח מיומנויות חקר בהקשר לשינויי האקלים.
ההשתלמות כוללת מגוון פעילויות: סימולציות, חקר ידע, וניסויים, חלקם עוסקים בטיפול בבעיה (מיטיגציה) ואחרים העוסקים בהסתגלות אליה (אדפטציה).

מספר התוכנית: 11799

תת סל: מענים פדגוגיים - שינוי האקלים

מה מציעה התוכנית?

  1. גישה לחומרים מתוקשבים
  2. הדרכה בית ספרית בת 6 שעות באופן מקוון
  3. 6 שעות הדרכה מקוונות (בהשתתפות מינימום חמישה בתי ספר)
  4. 5 שעות ליווי פרטני מקוון

* ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.

מטרות התוכנית

- להבנות ידע עדכני על משבר האקלים בדגש על אמצעי מיטיגציה ואדפציה לשינויים.
- להציב בפני התלמידים אתגרים המזמנים פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית וכן הטמעת מיומנויות חקר במשימות מגוונות.
- לתת מענה לחרדת אקלים על ידי פעילות המעידה על כוחו של היחיד להשפיע.
- להכיר את הפן המדעי והפעלני של עשייה סביבתית על ידי פעילות בשטח.

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן