מתמטיקה בחלל

מה כוללת התוכנית?

קהילת מורים לומדת להכשרת מורים המתמחים בהוראת מתמטיקה יישומית בהקבצות הגבוהות. התוכנית מציגה סדרת בעיות מסקרנות מתחום החלל והאסטרונומיה. אופן הצגת הבעיות מזמן שימוש בדרכי הוראה המפתחות חשיבה מסדר גבוה, מידול ויישום נושאים מתוך תוכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבת הביניים.
התוכנית חושפת את התלמידים למפעל התרבות האנושית בתחומי המדע והמתמטיקה ואת ערכיו: דיוק מתמטי, שקיפות, שיתופיות ושאיפה לאמת ולאובייקטיביות.

מספר התוכנית: 11898

תת סל: מענים פדגוגיים - תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה | מענים לאוכלוסיות במיקוד - מחוננים ומצטיינים

מה מציעה התוכנית?
השתלמות בית ספרית בת 30 שעות פרונטלית/ מקוונת.
ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.

מטרות התוכנית

שיפור יכולת התלמידים להתמודדות עם אתגרים מדעיים המחייבים חשיבה מתמטית

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן