ספרות מופת

מה כוללת התוכנית?

השתלמות סמסטריאלית למורי החטיבה העליונה. התוכנית מקנה ידע נרחב ומעמיק בתחומי ההומניסטיקה הספרותית-היסטורית. התכנית מפתחת את האוריינות הספרותית ואת יכולת הפרשנות, מקנה ידע וכלים להכנת מערכים חדשים על היצירות המכוננות ושילובן בתוכנית הלימודים, ומעודדת כינון השקפת עולם הומניסטית ופלורליסטית.
התוכנית כוללת ספרות החל מיוון העתיקה ועד למאה העשרים. כל שיעור מוקדש ליצירה אחת, וכך נפרשת בהדרגה מניפה רב-תקופתית של מיטב היצירות.

מספר התוכנית: 14661

תת סל: מענים פדגוגיים - תחומי המח"ר: מורשת, חברה ורוח

מה מציעה התוכנית?

השתלמות בית ספרית בת 30 שעות פרונטליות/ מקוונות

  • ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.
  • ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.

מטרות התוכנית

הקניית ידע עשיר ומעמיק בטקסטים המרכזיים והמכוננים בתולדות הספרות.

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן