מדע ומעבר - מבית על מה דע

מה כוללת התוכנית?

התוכנית מכשירה מורים לתת מענה לחדוות הגילוי של הילדים באמצעות יחידות לימוד המשלבות תעלומות, חידות, ניסויים מעשיים וכלים מתוקשבים. התוכנית המקיפה מספקת הכשרה ואימון בשטח למורים כמו גם חומרי לימוד בהם השתתפות פעילה של תלמידים מחליפה חלק ניכר מההוראה הפרונטלית.
התוכנית דוגלת בדגש על התנסות התלמידים עצמם בשאילת שאלות, תכנון ניסויים וביצועם כולל מדידות, רישום והצגה של התוצאות, ניתוח ממצאים, הסקת מסקנות וההתמודדות עם החומר הנלמד.

מספר התוכנית: 13067

תת סל: מענה פדגוגי - תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

מה מציעה התוכנית?

חבילת ליווי הכוללת עשרה מפגשים - שמונה מפגשים מקוונים ושני מפגשים פרונטליים.

מטרות התוכנית

- שיפור המקצועיות וחוויית ההוראה למורה
- פיתוח המיומנויות והאוריינות המדעית, על פי מסמך דמות הבוגר 2030
- שיפור חוויית הלמידה וההתנסות המדעית לתלמיד

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן