פלסטיק בסביבה

מה כוללת התוכנית?

תחרות לתלמידים בנושא סביבה והפחתת פסולת פלסטיק. העלאת המודעות להשפעת הצטברות פסולת פלסטיק על הסביבה. שלבי התחרות מעניקים הזדמנות לפיתוח מיומנויות החקר המדעי, חשיבה יצירתית וכן שיפור מיומנויות רכות כגון כישורי עבודה בצוות, תכנון לוח זמנים ועמידה בפני קהל. הפעילויות כוללות חידון, ניטור מצב קיים, פעילות התערבות במצב הקיים, מענה לחרדת האקלים, ועוד.

מספר התוכנית: 11795

תת סל: מענים פדגוגיים - תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

מה מציעה התוכנית? תחרות מאתגרת לתלמידים הכוללת מפגש פתיחה חווייתי, שני שלבים ואירוע גמר.

מטרות התוכנית

- להכיר לעומק תוך שימוש בכלי חקר מדעי את הידע המדעי הקשור בבעיית זיהום הפלסטיק
- לתרגל פתרון בעיות
- לעודד רוח יזמות עבודת צוות ויצירת מיזם סביבתי.
- לבחון בכלים מגוונים הצלחת מיזם ושיפורו

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן