רדיפת הנביא במקרא

מה כוללת התוכנית?

קורס העשרה סימסטריאלי לתלמידי כיתות י-יב במגמות מקרא ומדעי הרוח.
הקורס מהווה ניסיון לעקוב אחר מוטיב רדיפת הנביא במקרא והשפעותיו על הספרות החוץ מקראית לדורותיה תוך קריאת טקסטים מקראיים וחוץ-מקראים (פרשניים) ודיון בהם.
מטרת הדיאלוג לפתח חשיבה העצמאית ולזמן התבוננות בטקסט עתיק באופן לא שגרתי הפורץ דרך לחדשנות במחקר.

מספר התוכנית: 17226

תת סל: מענים לאוכלוסיות במיקוד - מחוננים ומצטיינים

מה מציעה התוכנית?

  1. מפגש הרצאתי/ סדנאי פרונטלי דו שעתי
  2. השתלמות בית ספרית בת 30 שעות פרונטליות

* ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.
* ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.

מטרות התוכנית

- פיתוח חשיבה עצמאית של התלמידים.
- עידוד הסקרנות האינטלקטואלית והמעורבות הרגשית כלפי טקסטים מקראיים והפרשנות הקדומה.
- חיבור הרלוונטיות של הטקסטים לימינו אנו.

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן