STEAM

מה כוללת התוכנית?

התוכנית מציעה גישה חינוכית, רב־תחומית, המבוססת על ניתוח מערכת טכנולוגית אחת, תוך שאילת שאלות הלקוחות מחמישה תחומי דעת שונים.
גישת ההנדסה ההפוכה ממקדת את התבוננותו של התלמיד על סביבתו הקרובה ומפתחת את סקרנותו עלידי כך שהיא מאפשרת לו לשאול שאלות מרתקות, לחשוב ולמצוא להן תשובות.

מספר התוכנית: 11729

תת סל: מענים פדגוגיים - חדשנות ויזמות טכנולוגית | תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה

מה מציעה התוכנית?

  1. השתלמות למורים לצורך הפעלת התכנית 30 ש"א (ההשתלמות אינה כוללת ציוד לתלמידים)
  2. 10 שעות ליווי פרטני: 8 מפגשים מקוונים ושי מפגשים פרונטליים
  3. 10 מפגשי הפעלת תלמידים בני 3 שעות ע"י מדריך מיומן ומקצועי
  4. אירוע גמר ארצי

* ההשתלמות מוכרת כגמול. ניתן לשלוח עד 5 מורים באותה עלות.
* ניתן לרכוש כל אחד מהרכיבים בנפרד וכן לצרף מספר רכיבים ביחד לפי הצורך.

מטרות התוכנית

לתוכניות נוספות בתחום:

דילוג לתוכן